Jaroslav Horálek: Zápas s drakem

date of exhibition: 2015/08/06 - 2015/09/13
institution: Galerie umění Karlovy Vary
type of exhibition: autorská