I. Pražské quadrienále

date of exhibition: 1967/09/22 - 1967/10/15
institution: Bruselský pavilon
type of exhibition: kolektivní