Pravěk Československa

date of exhibition: 1958
institution: Národní muzeum
type of exhibition: kolektivní