Typologie triády

date of exhibition: 2015/09/13 - 2015/11/22
institution: Galerie U Bílého jednorožce
type of exhibition: kolektivní

notes:
Výstava Typologie triády přináší poutavý průřez tvorbou tří pozoruhodných osobností současné umělecké scény – výtvarníka Zbyňka Havlína (1976), malířky Ivany Štenclové (1980) a sochařky Pauliny Skavové (1976). Kromě příslušnosti k mladší umělecké generaci je pojí zejména postmoderní koncepční přístup k výtvarné práci. V žánru dnešní přehodnocené figurace se jejich vize vyprofilovaly jako veskrze svébytné. V tvůrčím rejstříku Zbyňka Havlína převládla v posledních letech malba, v níž se s jemnou citlivostí dotýká sociálních a existenciálních témat, podaných s prvky nezáludného humoru. Ivana Štenclová, ve svém projevu vždy vysoce profesionální a celistvá, dokumentuje děje svého života za použití zcela originálních výtvarných forem. Paulina Skavova, úspěšně rozvíjející tradici českého figurálního sochařství, proměňuje sochy v zrcadla své vlastní reality, které více než o vnějším světě vypovídají především o jejím vnitřním já.