Přepisy

date of exhibition: 2015/11/12 - 2016/01/17
institution: Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
type of exhibition: kolektivní