Jan Souček

date of exhibition: 2006/01
institution: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
type of exhibition: autorská