Marian Karel: Karel 66

date of exhibition: 2010/09/08 - 2010/10/02
institution: Galerie Zdeněk Sklenář
type of exhibition: autorská

notes:
setkání s autorem 7.9.2010