Pavel Roučka: Mezi askezí a extází

date of exhibition: 2017/01/31 - 2017/04/09
institution: Museum Montanelli (MuMo)
type of exhibition: autorská