Richard Cortés: Znamení doby / Signs of the Time

date of exhibition: 2016/11/17 - 2017/01/26
institution: Artinbox Gallery
type of exhibition: autorská

notes:
klub galerie / gallery club

Reflexe současnosti v symbolech inspirovaných m.j. warholovským vnímáním světa, v podání multi-talentovaného novináře, hudebníka, výtvarníka, autora ilustrací pro Lidové noviny, týdeník Euro a další.