Jan Cihla

date of exhibition: 1983
institution: Okresní vlastivědné muzeum
type of exhibition: autorská