Dýmky a svět (ze sbírek Západomoravského muzea v Třebíči)

date of exhibition: 1997/07 /26 - 1997/08/31
institution: Prácheňské muzeum
type of exhibition: kolektivní

notes:
Malá výstavní síň