II. přehlídka umělecké tvorby Severomoravského kraje

date of exhibition: 1963/10/20 - 1963/11/10
institution: Krajské vlastivědné muzeum
type of exhibition: kolektivní