Dvojí tvář Evy Fabešové

date of exhibition: 2000/08/17 - 2000/10/20
institution: Minoritský klášter
type of exhibition: autorská