Lisované sklo

date of exhibition: 1983/07/21 - 1983/10/02
institution: Uměleckoprůmyslové museum
type of exhibition: kolektivní