Parléřovské umění z Porýní

date of exhibition: 1983/09 - 1983/10
institution: Jiřský klášter
type of exhibition: kolektivní