Pocta Fillovi

date of exhibition: 1983
institution: Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945)
type of exhibition: kolektivní