Západočeští umělci ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary

date of exhibition: 1989/01/15 - 1989/04/02
institution: Letohrádek Ostrov
type of exhibition: kolektivní