Čeští architekti a počátky turistiky na chorvatském Jadranu

date of exhibition: 2017/04/12 - 2017/06/18
institution: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o.
type of exhibition: kolektivní

notes:
Výstava více než dvaceti projektů, skic a fotografií představí hotely, vily, úpravy nábřeží, či pláží, které navrhli čeští, anebo s českými zeměmi úzce spjati architekti, pro oblast chorvatského Jadranu. Jsou zde zastoupena díla Jana Kotěry, Carla Seidla, Emila Králíčka, Josefa Schulza, Adolfa Loose, Josefa Hoffmanna, Augusta Johana Bělohlávka, Matěje Blechy a dalších. Mnozí z nich byli známí z úspěšného působení ve funkcí profesorů na významných školách v Praze a Vídní. Výstava dokládá nemalý význam a přínos českých architektů pro rozvoj cestovního ruchu na Jadranu přínos a podíl tehdejší české společnosti na rozvoji cestovního ruchu na pobřeží Jaderského moře, a to nejen investorů, projektantů, stavitelů ale v neposlední řadě taky našich turistů od konce 19. století.

Výstava je součástí IX. ročníku mezinárodního festivalu architektury, designu a umění ARCHIKULTURA 2017 / Přehlídky zaměřené na architektonická témata v tom nejširším pojetí.

Další architekti: Belohlavek August Johan / Dryák Josip (Josef) / Harrach Johann Nepomuk von / Holey Karl / Janeček Gustav / Kalda Leo / Keller Fritz / Kraus Rudolf / Kupelwieser Paul / Lehrmann Karl / Pařík Karel (Paržik Karlo) / Prokop Josef / Tichý Adolf / Zima Alois