Ladislav Perůtka

date of exhibition: 1985
institution: Divadlo pracujících (Gottwaldov-Zlín)
type of exhibition: autorská