Ladislav Perůtka

institution, city, address
Divadlo pracujících (Gottwaldov-Zlín), Zlín (Zlín),
Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově, Gottwaldov (Zlín), Zámek - grafický kabinet