Tomáš Císařovský: U konce s dechem

date of exhibition: 1997/12/10 - 1998/01/04
institution: Galerie Václava Špály
type of exhibition: autorská