Blažej Baláž: Zaprášená maĺba

Author's Invitation
published, title (subtitle)
2000   Blažej Baláž: Zaprášená malba