I. trienále slovenského sochárstva

date of exhibition: 1967/06/16 - 1967/09/15
institution: Piešťany
type of exhibition: kolektivní