Raimund Ondráček: Práce malíře a restaurátora

date of exhibition: 1988/11 - 1989/01
institution: Galerie výtvarného umění
type of exhibition: autorská