Lubomír Odvárka: Krajina (1973-1976)

date of exhibition: 1976
institution: Galerie českého svazu ovocnářů a zahrádkářů
type of exhibition: autorská