Pavel Jestřáb a Jan Boháč: Chemical Brother

date of exhibition: 2015/07/01 - 2015/08/20
institution: Galerie Mimochodem
type of exhibition: kolektivní