Bezedno: Vilém Flusser a umění

date of exhibition: 2017/04/05 - 2017/05/07
institution: Galerie Akademie múzických umění, GAMU
type of exhibition: kolektivní