Trenčín 67

date of exhibition: 1967
institution: Trenčín
type of exhibition: kolektivní