Jaroslav Melichárek: Výstava obrazů a kreseb

date of exhibition: 1965/10/03
institution: Město Uherské Hradiště
type of exhibition: autorská