Petr Bergmann: Krkonoše na starých rytinách a litografiích

date of exhibition: 2017/05/11
institution: Pojizerská galerie
type of exhibition: autorské čtení/přednes textu