Jan Souček: Grafika

date of exhibition: 2004/11/29 - 2004/12/31
institution: Studio Paměť, společnost pro záchranu kulturních hodnot
type of exhibition: autorská