Jan Souček: Cyklus Apokalypsa

date of exhibition: 1995/03/02 - 1995/03/28
institution: Středoevropská galerie a nakladatelství
type of exhibition: autorská