Richard Deacon: Free Assembly

date of exhibition: 2017/04/13 - 2017/09/17
institution: Městská knihovna Praha
type of exhibition: autorská