Šíma - Reynek - Boštík

date of exhibition: 2017/01/22 - 2017/04/23
institution: Galerie Zdeněk Sklenář
type of exhibition: kolektivní