Česká fotografie 1939-1958 ze sbírek Moravské galerie v Brně

date of exhibition: 1998/10/08 - 1998/11/15
institution: Uměleckoprůmyslové muzeum
type of exhibition: kolektivní