Setkávání s Václavem Boštíkem

date of exhibition: 2011/01/05
institution: Městská knihovna Praha
type of exhibition: přednáška/projev

notes:
2. patro