Milan Pitlach: Fotografie z Indie

date of exhibition: 2000/02/27 - 2000/05/14
institution: Národní galerie v Praze, Sbírka mimoevropského umění
type of exhibition: autorská