Milan Zezula: Obrazy a kresby z let 1952–1975

date of exhibition: 1978/09 - 1978/10
institution: Dům kultury pracujících Vítkovických železáren Klementa Gottwalda
type of exhibition: autorská