Milan Zezula: Kresby z cest po Sovětském svazu

date of exhibition: 1977/11 - 1977/12
institution: Vlastivědný ústav
type of exhibition: autorská