Milan Zezula: Kresby z cest po Sovětském svazu

date of exhibition: 1978/01
institution: Příbor
type of exhibition: autorská