Milan Zezula: Kresby z cest po Sovětském svazu

date of exhibition: 1978/02
institution: Bílovec
type of exhibition: autorská