Milan Zezula: Kresby a ilustrace

date of exhibition: 1956/06/03 - 1956/07/15
institution: Dům umění města Brna
type of exhibition: autorská

notes:
Malá galerie