Zdeněk Halla, Aleš Pudil: Podobnosti a odlišnosti

date of exhibition: 2001/12/13 - 2002/01/20
institution: Galerie Synagoga
type of exhibition: kolektivní