Setkání

date of exhibition: 1982/06/10
institution: Tenisové dvorce TJ Sparta Praha
type of exhibition: kolektivní

notes:
idea výstavy: Jana Budíková

Výstava byla do jisté míry náhradou za v samém počátku zakázanou akci Staroměstské dvorky 82, jež měla následovat po Dvorcích malostranských.
Ačkoli byly pozvánky rozeslány až na poslední chvíli a pracovní příprava držena v tajnosti byl již zásah bezpečnosti okamžitý.
Výstava trvala namísto 18 dnů jen čtyřicet minut. Exponáty vzniklé na místě byly likvidovány, plastiky odstraněny, divadelnímu vystoupení zamezeno, autoři zváni k výslechům, někteří dokonce stíháni.
Je zajímavostí, že výstavu jako první udal sám vedoucí tenisových kurtů, který ji předtím povolil.
Ivan Kafka