Česká moderna 1890 - 1918

Subordinate Document
published, title (subtitle)
1994   Krása moderny v postmoderní době
Occassional Print
published, title (subtitle)
1994   Minulá budoucnost (Česká moderna 1890 - 1918)