Jan Saudek: Svět Jana Saudka

date of exhibition: 2000/10/01 -
institution: Чеський центр Киïв (České centrum Kyjev)
type of exhibition: autorská