Eva Cisárová-Mináriková: Textilné citácie... a paradoxy (retrospektíva)

date of exhibition: 2009/08/06 - 2009/09/05
institution: Galéria umenia Nové Zámky
type of exhibition: autorská