Kamila Štanclová: Malba - grafika - ilustrácia

date of exhibition: 1990/02/16 - 1990/03/18
institution: Oblastná galéria M.A.Bazovského
type of exhibition: autorská