Jano Šrámek

date of exhibition: 1943/04/01 - 1943/04/26
institution: Jednota umělců výtvarných, výstavní síně
type of exhibition: autorská