Maxim Kopf: Uhelný revír falknovský, 1929

date of exhibition: 2016/06/30 - 2016/10/02
institution: Galerie výtvarného umění v Chebu
type of exhibition: autorská

notes:
Opus magnum

Formátově největší známý obraz Maxima Kopfa (1892-1958) nás zavádí do období, kdy se malíř po čtyřech letech strávených v cizině vrátil do Prahy. Zde se věnoval založení spolku Prager Secession, mezi jehož podporovateli nechyběli představitelé německy hovořících elit, včetně bankovního domu Petschek & Co. Pražští Petschkové vlastnili řadu firem navázaných na těžební průmysl ve falknovském revíru (Falknov byl tehdejší název Sokolova). Zároveň byli mecenáši umění a mj. podporovali i nákupy Ministerstva školství a národní osvěty. Tyto okolnosti naznačují, proč v létě 1929 Kopf jako jeden z mála českých Němců získal od ministerstva zakázku na monumentální obraz krajiny a také proč zvolil tento námět - čerstvě modernizovaný lom Luitpold (po 1945 Antonín) v Dolním Rychnově, provozovaný firmou vlastněnou právě pražskými Petschky.